Voor wie?

Adolescenten (vanaf 18 jaar) , volwassenen en ouderen kunnen terecht in de praktijk.

De problemen kunnen zijn:

Angst, paniek, sociale angst, dwangproblematiek, trauma, ptss;
Depressie en stemmingsklachten;
AD(H)D en lichte ASS-problematiek;
(Onbegrepen) lichamelijke klachten;
Lichte verslavingsklachten;
Lichte persoonlijkheidsproblematiek;
Stagnatie in rouw na verlies van een dierbare;
Identeitsvragen en levensvragen passend bij bovenstaande problematiek;
Relatieproblemen (relatietherapie).

Klachten die niet voor behandeling in aanmerking komen zijn ernstige suicidaliteit, ernstig alcohol- of drugsgebruik of moeite hebben met contact houden met realiteit.

Deze praktijk is gericht op relatief kortdurende behandelingen met problemen van licht, matige tot matig/ernstige niet complexe problematiek. Een consult duurt een uur, waarvan 45 min gesprek, 15 indirecte tijd voor verslaglegging en voorbereiding. Het eerste consult duurt een uur.

Afhankelijk van uw problematiek zijn in aanvang de gesprekken wekelijks en daarna met meer tussentijd. In het tweede consult zal met u het behandelplan worden besproken en daarna regelmatig worden geevalueerd. Alle beslissingen rondom uw behandeling worden met u besproken.

Waar nodig zal overlegd worden met uw huisarts en bedrijfsarts, uiteraard in overleg en met uw toestemming.