Psychologische hulpverlening

Ieder mens is voortdurend in ontwikkeling. Dit gaat vaak vanzelf, maar in ieders leven komen ook moeilijke momenten voor. Meestal lukt het om deze moeilijkheden zelf en met behulp van naasten te overwinnen. Er kunnen echter situaties ontstaan, waarin professionele hulp nodig kan zijn om de eigen weg weer terug te vinden.

In mijn jarenlange ervaring als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg heb ik gemerkt, dat er voor iedereen in dit zoekproces een individuele weg is. Ik zie het als mijn taak om hierin de ander te ondersteunen en bewust te maken van de eigen bewuste en onbewuste patronen en kwaliteiten. Vaak zijn we ons gaan identificeren met negatieve patronen, die we onszelf ooit als overlevingsmechanisme hebben aangeleerd. De kunst is om te gaan zien, dat we deze mechanismes hebben maar niet Zijn, zodat we er weer los van kunnen komen.

Vervolgens is het van belang om praktisch te leren hoe deze inzichten om te zetten in het dagelijkse leven of werk. Ik ga ervan uit dat de antwoorden van dit zoekproces in ieder zelf aanwezig zijn.

Psychologische hulpverlening is maatwerk; ieder mens heeft zijn eigen mogelijkheden, geschiedenis, verlangens en behoefte aan zingeving. De holistische visie bepaalt mijn manier van werken. Deze gaat ervan uit dat mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele ervaringen elkaar beinvloeden. Wat je denkt, voelt of gelooft heeft een weerslag op je lichaam en andersom.

Daarom maak ik gebruik van verschillende therapievormen zoals:

cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, systeemtherapie, psychodynamische therapie, effectieve mindfulnessoefeningen, lichaamsgerichte therapie, EFT-relatietherapie.

Me&Ander

Me&ander: Het leven gaat voortdurend over Me/mij en de Ander.

Vanaf de wieg tot aan de dood doen we positieve en negatieve ervaringen met anderen op. We zijn steeds aan het leren hoe we ons tot de ander willen en kunnen verhouden. Met hart, hoofd en ziel zoeken we naar onze eigenheid en de verbinding met de ander.

Het vinden van een balans hierin is een levensthema.